Er du mellem 16 eller 17 år?

Alle spillere på 16 og 17 år, skal medbringe gyldigt ID og en underskrevet forældretilladelse. Den kan downloades, printes ud og underskrives her.

 

  KOMPLET REGELSÆT:

  1. Det er ikke tilladt at skyde i safezonen, hverken med eller uden kugler.

  2. Der skal bæres ansigtsbeskyttelse på selve spille området, ansigtsbeskyttelsen skal dække mund næse og øjne. Indskydning af våben skal gøres i retning væk fra safezone ned imod spawn 1.

  3. Indskydning skal ske enten før spilstart eller i mellem spil.

  4. Spil skal afholdes indenfor banens fysiske rammer, der må ikke skydes uden for banens fysiske rammer.

  5. Det er ikke tilladt at skyde igennem revner og sprækker, med mindre man kan få sit hoved igennem med maske på.

  6. Man skal orientere sig inden der skydes, derfor skal man have sit hoved med fremme når der skydes omkring hjørner mv.

  7. Riot skjold skal minimum veje 6 kilo, og man må ikke løbe med skjoldet.

  8. Det er kun tilladt at skyde på semi indendørs.

  9. Bangregl kan kun bruges hvis en modstander har ryggen til, uden modstander kan gøre modstand, eller skyde tilbage.

  10. Ved friendly fire dør begge parter.

  11. Man er død uanset hvor man er ramt. Straks efter man er blevet ramt skal der markeres fysisk og verbalt, der råbes ”RAMT” samtidigt med at der løftes en arm i vejret, så det både kan ses og høres på afstand.

  12. Tornado, Storm og samme typer granater er tilladt på banen. (CO2 granater er lejlighedsvis tilladt) Alle røg granater skal godkendes af instruktør på dagen.

  13. Det er ikke tilladt at skyde ukontrolleret på vej til og fra spawn. Hvis der skydes i spawns inden spilstart vil dette blive takseret som brud på reglerne, og man vil blive bedt om at sidde spillet over.

  14. Max kuglevægt for brug af følgende:

  Se punkt 24.

   

  15. Det er under ingen omstændigheder tilladt at tale / råbe grimt af andre spillere på Badboys Airsofts områder. Ligeledes er det ikke tilladt at true / slå mv. Overtrædelser medfører omgåede bortvisning, og eventuel karantæne.

  16. BIO-kugler af enhver art skal godkendes af en instuktøren på banen inden spilstart.

  17. Det er strengt forbudt at spille under indflydelse af alkohol / stoffer mv. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning, og eventuel karantæne.

  18. Ser man en spiller komme alvorligt til skade, råber man stop spil og underretter instruktøren her om.

  19. Alle regler gennemgåes af instruktør inden første spil påbegyndes. Der kan være variationer af reglerne alt efter spildagen. Det er instruktøren der fastsætter dagens regler.

  20. Alle påbud fra instruktøren og eventuelle hjælpe dommere skal efterleves. Ved tvister imellem spillere skal instruktøren inddrages. Det er ikke tilladt at diskutere på spilområdet. Episoder af enhver art skal tages på dagen, bliver dette ikke gjort vil episoden ikke blive taget op på noget tidspunkt efter spilledagen er slut.

  21. Det er spillers ansvar at sikre sig at våben overholder tungrænser, og overtrædelser kan medfører bortvisning.

  22. Klager over instruktøren skal indgives til Rasmus Omran.

  23. Man må ikke kravle inde i bilerne eller oven på containerne.

  24. Joule grænser og max kuglevægt på våben:

  1. Sikkerhedsafstand
  • < 1.69J - 6 meter
  • < 2.24J - 10 meter
  • < 2.85J - 20 meter
  • < 3.5J - 30 meter

  • Rifler/SMG
  • Max anslagskraft: 1.69J
  • Max kuglevægt: 0.32g
  • Skydning indendørs: Muligt
  • Sikkerhedsafstand: Se stk. 24.1
  • BURST: Skyder man under 1J er burst tilladt (dog maks 3 skuds burst). Benytter man burst, bruges der ikke magasiner med højere kapacitet end 150 skud.

  • LMG
   Et LMG skal kun have mulighed for, at skyde full auto. Der må kun skydes korte kontrollerede byger. Et LMG skyder ikke under løb. En riffel med påsat boks magasin er ikke automatisk et LMG.
  • Max anslagskraft: 1.9J
  • Max kuglevægt: 0.25g
  • Skydning indendørs: Nej
  • Sikkerhedsafstand: 10 meter

  • Pistoler
  • Max anslagskraft: 1.2J
  • Max Kuglevægt: 0.30g
  • Skydning indendørs: Ja
  • Sikkerhedsafstand: 6m

 • DMR
  For at kunne bruge DMR reglerne skal ens riffel opfylde følgende 2 krav:
   1. Længden fra start handguard til slut løb/lyddæmper er minimum 44 cm
   2. Monteret zoom sigte (Kikkertsigte eller shortdot)

  1. Kaliber 5.56
   • Max anslagskraft: 2.24J
   • Max kuglevægt: 0.36g
   • Skydning indendørs: Nej
   • Sikkerhedsafstand: Se stk. 24.1
   • Påsætter man ydermere bipod, må man benytte sig af 0.40g kugler

  • Kaliber 7.62
  • Max anslagskraft: 2.85J
  • Max kuglevægt: 0.40g
  • Skydning indendørs: Nej
  • Sikkerhedsafstand: Se stk. 24.1

  • Bolt Action
  • Max anslagskraft: 3.5J
  • Max kuglevægt: Ingen
  • Skydning indendørs: Nej
  • Sikkerhedsafstand: Se stk. 24.1

     Vi forbeholder os retten til at smide folk væk fra området uden refundering af éntre, hvis ikke vores regler bliver fulgt.